پارک های آموزش ترافیک

پارک آموزش ترافیک آبشار

پارک آموزش ترافیک آبشار

 • آدرس : پل بزرگمهر –چهار راه آبشار - خیابان آبشار دوم –جنب پیست دوچرخه سواری – پارک ترافیک آبشار
 • تلفن : 03134359355-60
 • رزرو کنید
پارک آموزش ترافیک کوثر

پارک آموزش ترافیک کوثر

 • آدرس : خیابان امام خمینی – خیابان عاشق آباد – بلوار کوثر - پارک ترافیک کوثر
 • تلفن : 03134359355-60
 • رزرو کنید
پارک آموزش ترافیک توحید (خوراسگان)

پارک آموزش ترافیک توحید (خوراسگان)

 • آدرس : خیابان جی شرقی –خیابان توحید- میدان مهر – پارک ترافیک توحید
 • تلفن : 03134359355-60
 • رزرو کنید
پارک آموزش ترافیک سپاهان شهر

پارک آموزش ترافیک سپاهان شهر

 • آدرس : سپاهان شهرـ بلوار شاهد - جنب فرهنگسرای سبحان
 • تلفن : 03134359355-60
 • رزرو کنید
پارک آموزش ترافیک بوستان نماز

پارک آموزش ترافیک بوستان نماز

 • آدرس : بزرگراه شهید آقا بابایی ـ خیابان سعادت جنب شهرک سلامت
 • تلفن : 03134359355-60
 • رزرو کنید