پارک آموزش ترافیک بوستان نماز

  • آدرس : بزرگراه شهید آقا بابایی ـ خیابان سعادت جنب شهرک سلامت
  • تلفن : 03134359355-60
  • مدیر : شرکت نیک اندیش