پارک آموزش ترافیک توحید (خوراسگان)

  • آدرس : خیابان جی شرقی –خیابان توحید- میدان مهر – پارک ترافیک توحید
  • تلفن : 03134359355-60
  • مدیر : شرکت نیک اندیش