پارک آموزش ترافیک کوثر

  • آدرس : خیابان امام خمینی – خیابان عاشق آباد – بلوار کوثر - پارک ترافیک کوثر
  • تلفن : 03134359355-60
  • مدیر : شرکت نیک اندیش